ณ ปัจจุบันเรามีการ Backup อยู่ 2 แบบได้แก้

- Daily
- Weekend

โดยจะ Backup 2 ทาง คือ

- Local Server (เซิฟเวอร์หลัก)
- External Server (เซิฟเวอร์สำรอง)

และจะ Backup ในเวลา ตี 2 (Local Server) ตี 4 (Externel Server) ของทุกวัน และแบบ Weekend ในวันอาทิตย์เวลาตี 3Sunday, October 16, 2011

« กลับ

Powered by WHMCompleteSolution